התפילה בצבור


Site Teamאבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין לי אף אחד שידריך אותי למסגד, ואני מבקש רשות ממך לקיים את התפילה בבית. אז, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הרשה לו. אלא שבעוד שהאיש מתכוון לעזוב את המקום, הנביא מוחמד עליו השלום קרא לו בחזרה, ושאל אותו: " האם אתה שומע קולו של הקורא לתפילה (המואזן)? הוא השיב בחיוב. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לו להיענות  ולקיים את התפילה במסגד.

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר, " אני נשבע באללה, לפעמים חשבתי לתת צווים לאסוף עצי- הסקה, ולאחר מכן לקיים את התפילה ולמנות אימאם להוביל את התפילה, ולאחר מכן ללכת לבתיהם של אלה שלא באים לקיים את התפילה במסגד ולהצית את הבתים שלהם.

יתברר מהחדית'ים של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כי קיום התפילה במסגד היא דבר חובה באיסלאם, אלא אם יש תירוץ מתקבל על הדעת, כמו שיש מחלה שמונעת את האדם המוסלמי מהליכה למסגד, או עיוור שאין לו אף אחד שידריך אותו למסגד.

עבדאללה בן עומר סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "תפילה בציבור טובה מתפילתו של האדם לבדו בזה עשרים ושבע דרגות".

Previous article Next article

Related Articles with התפילה בצבור

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 2097
 • קיום התפילה

  Site Team

  התפילה היא אבן היסוד של דת האיסלאם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה היא אבן היסוד של האיסלאם". 1- 

  10/06/2014 2004
הידיעה אללהIt's a beautiful day