התפילה בקרבת אלמולתזם (האזור שבין האבן השחורה לדלת של הכעבה )

Site Team

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה מקבל את התפילה בקרבת בקרבת אלמולתזם (האזור שבין האבן השחורה לדלת של הכעבה ), הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אל תפספסו להתפלל באזור זבין האבן השחורה לדלת של הכעבה".

Previous article Next article

Related Articles with התפילה בקרבת אלמולתזם (האזור שבין האבן השחורה לדלת של הכעבה )

 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1929
 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1571
הידיעה אללהIt's a beautiful day