התפילה לאחר סיום קריאת הקוראן

Site Team

 

אנס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  היה אוסף את משפחתו לאחר שיסיים את קריאת הקוראן כולו ומתפלל בשבילם".  

לכן, על כל מוסלמי שקורא את הקוראן וסיים אותו להתפלל לאללה כי זה הוא האחד הזמנים זבהם אללה מקבל את התפילה ומענה לה.

Previous article Next article

Related Articles with התפילה לאחר סיום קריאת הקוראן

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1925
 • עשרת ימי חודש ד'ו אלחג'ה

  Site Team

  בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אין ימים שבהם  המעשים הטובים  מחובבים

  07/10/2013 1504
הידיעה אללהIt's a beautiful day