התפילה לאללה בשעת האיפטאר(ארוחת שבירת הצום)

Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר ישנה תפילה לאדם הצם בעת שבירת הצום שלא תידחה".

(מסופר על ידי בן מאגה)

משמע הדבר שאללה ישתבח שמו ויתעלה יקבל אותה ויענה לה. לכן, מומלץ לאדם  המוסלמי להרבות את התפילות שלו בזמן ארוחת שבירת הצום כיוון שהעת הזה הוא אחד העתים שבהם אללה ישתבח שמו ויתעלה מקבל את התפילות של המאמינים.

Previous article Next article

Related Articles with התפילה לאללה בשעת האיפטאר(ארוחת שבירת הצום)

 • היתרונות של הבטחת ארוחת הפסקת הצום לנזקקים

  Site Team

    המוסלמים, מרחמים על עצמם, האחד עוזר לשני, על כן היה על המוסלמי לעקוב אחרי מצבם של המוסלמים העניים, האם יש

  21/10/2013 1733
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1932
 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
הידיעה אללהIt's a beautiful day