התפילה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

Site Teamאללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אללה ומלאכיו מתפללים לשלום הנביא: הוי המאמינים, התפללו לשלומו וברכו לשולם" (סורת המחונות:56).

 

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שמתפלל לשלומי פעם, אללה ישתבח שמו ויתעלה יתפלל לשלומו עשרה פעמים", הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " מי שאומר: 'שלום עליי', אללה יחזיר לי את הנשמה שלי בחזרה כדי להגיב עליו ".

(מסופר על ידי מוסלם)

 

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר עוד: " המלאך גבריאל בא אליי ואמר, "הוי מוחמד, האם זה משמח אותך שאללה ישתבח שמו ויתעלה, אומר,  מי מתפלל לשלומך ומכבד אותך מאומה שלך של פעם אחת, אני משבח אותו עשר פעמים, ומי שולח שלום עליך פעם אחת, אני אשלח שלום עליו עשר פעמים".

(מסופר על ידי אבו דווד)

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה עלינו לברך ולשבח את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בתפילה, בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי בישר בן סעד אמר לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום " 'הוי שליחו של אללה, איך נתפלל לשלומך?, אז שתק הנביא מוחמד עליו השלום, ואמר לאחר מכן תגידי "הוי אללה, אנו מתפללים לשלומו של הנביא מוחמד והמשפחה שלו כמו שהתפללת לשלומו של הנביא אברהים ומשפחתו, ובירך את הנביא מוחמד ומשפחתו כמו שבירכת את הנביא אברהים ומשפחתו כי אתה הראוי לכל השבח ותהילה".

(מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with התפילה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1928
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1570
 • לחכות לתפילה במסגד

  Site Team

  אחת התכונות הטובות ביותר של המוסלמי, היא ההישארות במסגד וההמתנה עד מועד קיום התפילה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

  02/10/2013 1589
הידיעה אללהIt's a beautiful day