התפילה של המצוקה למלוא החוב

Site Teamאחד העבדים בא לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ואמר לו: " אני לא יכול לשלם לאדוני כמו שהסכמנו למען ישחרר אותי, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: אני אלמד אותך מילים שיעזרו לך לשלם את החוב שלך אפילו אם היה כמו  ההר, הנביא עליו ברכה ושלום אמר לו תגיד:
" הוי אללה, תעניק לי פרנסה מותרה שתציל אותי ממה שהוא  מהפרנסה האסורה, ריבוני אני מבקש ממך שתספק אותו מחסד שלך כדי שלא אצטרך לסיפוק לשום אחר מבלעדיך".

( מסופר על ידי את-תרמזי)

אנס בן מאלק סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר אללה נא שׁמֹר עלי מפני צער ויגון, העצלות, קמצנות  ומפני החוב".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

 

Previous article Next article

Related Articles with התפילה של המצוקה למלוא החוב

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1926
 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1569
הידיעה אללהIt's a beautiful day