התפילה של השינה


Site Teamהשינה

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לחבריו להתפלל לאללה כאשר הולכים לישון,  הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " כאשר אתם הולכים לישון נערו את היצועים שלכם ואמרו : "הוי אללה, בשמך שכבתי לישון, וברשותך אני קם, אם לקחת את נשמתי בזמן השינה, תסלח לי, ואם אתה שומר אותה בחיים אחרי השינה, אז הגן עליה כמו שאתה מהגן על עבדיך האדוקים".

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אמר לבראא בן עאזב: "כשאתה הולך לישון אתה צריך להתרחץ כפי שאתה כמו שאת מתטהר לפני התפילה, ושכב על הצד הימיני שלך ותגיד: הו אללה, אני מפקיד את הנשמה שלי אליך, אני מוסר את כל העניינים לידיך. אני פונה אליך בפחד ותקווה. אין לך מחסה חוץ ממחסה שלך. אני מאמין בספרים שלך אשר הורדת על הנביאים. ומאמין בנביא אשר שלחת".

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with התפילה של השינה

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • השינה עוזרת ללמוד

  Site Team

  השינה עוזרת ללמוד אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב : "הוא אשר עשה לכם את הלילה ככסות.ואת השינה למנוחה, ועשה את

  12/12/2009 7377
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 2097
הידיעה אללהIt's a beautiful day