התפילות שאינן חובה אלא שהם נוהג רצוי

Site Team
 • שתי רכיעות לפני תפילת השחר, הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : "שני רכיעות לפני תפילת השחר טובות יותר מהעולם הזה בשלמותֹו.

( מסופר על ידי מוסלם ואת-תרמזי)

 • ארבע רכיעות לפני תפילת הצהריים ושתי רכיעות אחריה. הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה מתפלל ארבע רכיעות לפני תפילת צהריים ושתי רכיעות  אחריה.

( מסופר על ידי את-תרמזי)

 • שתי רכיעות לאחר תפילת הערב, הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נהג לעמוד בראש המתפללים במסגד ולבוא הביתה להתפלל שתי רכיעות.

(מסופר על ידי בן מאגה)

 • שתי רכיעות לאחר תפילת אל-עשאא' ( תפילת הלילה) הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נהג לעמוד בראש המתפללים במסגד בתפילת אלעשאא' ( תפילת הלילה)  ולחזור הביתה כדי להתפלל שתי רכיעות.

( מסופר על ידי את-תרמזי)

 

*********************

ישנם הרבה יתרונות למקיימים את התפילות האלו, כי הן אחד הסיבות מובילות לרצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, והן סיבה עיקרית להיכנס לגן עדן. הגברת "אום חביבה" אישתו של הנביא ירציה אללה סיפרה כי שמעה את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: "כל מוסלמי שמתפלל לאללה שני עשר רכעות בכל יום  בנוסף לתפילות החובה, אללה יבנה לו בית בגן עדן".

יש עוד רכיעות שכמה מהאנשים אוהבים להתפלל בנוסף לכל מה שנזכר, וזה הוא חסד וברכה מאללה ישתבח שמו ויתעלה לעבדיו. ת'אוובאן ירציהו אללה סיפר כי שאל את הנביא מוחמד על המעשה הטוב ביותר בעולם הזה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הגיב לו: עליך להרבות את ההשתחוויות שלך לאללה, כי בכל פעם אתה משתחווה לאללה, אללה גומל לו ומעלה אותו דרגה ומוחק חטא מחטאיו "

Previous article Next article

Related Articles with התפילות שאינן חובה אלא שהם נוהג רצוי

 • הסונה הקבועה

  Site Team

  הסונה הקבועה ( السنن الرواتب) בדרך כלל אנו לא מקיים את התפילות שלנו בצורה מושלמת בגלל כמה חטאים קלים כגון אי קיום

  01/10/2013 1642
 • סיווג הפעלים לפי ההלכה המוסלמית

  Site Team

    כל העבודות והפעלים האנושיים מסווגים בהלכה המוסלמית לפי הסיווג הבא, כדי להבין אם פעולה זו אסורה או

  29/03/2014 1529
 • הנביא אוהב לשמח את בנות זוגו

  Site Team

  לשמח את האנשים זו היא חובה, והיא לובשת אופי חשוב בקשר לקרובי המשפחה, עאאישה אמרה כאשר חשתי על בשרי את טוב לבו של

  27/01/2014 157
הידיעה אללהIt's a beautiful day