זכותו של המוסלמי על אחיו המוסלמי

Site Teamאבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:  "למוסלמי חמש זכויות על אחיו המוסלמי, תשובת ברכת שלום, ביקור בחולה, ללכת בהלוויתו, תפילת רחמים למתעטש וקבלת הזמנה ".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

 ובחדית' אחר הוסיף "להעיץ לו אם הוא מבקש ממנו".

(מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with זכותו של המוסלמי על אחיו המוסלמי

 • מהו האסלאם?

  Site Team

  אסלאם הוא להיכנע לאללה על ידי להיות כפי מה שהוא ביקש להיות, מעבדות, ולא לשתף אתו מישהו אחר, ולציית להוראות שלו,

  01/02/2014 1459
 • לחכות לתפילה במסגד

  Site Team

  אחת התכונות הטובות ביותר של המוסלמי, היא ההישארות במסגד וההמתנה עד מועד קיום התפילה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

  02/10/2013 1401
 • החוכמה האלוהית מהחג (העליה לרגל)

  Site Team

  1-  העליה לרגל מגדילה את התגמול מעם אללה יתעלה, אללה יתעלה עשה את התגמול של העלייה לרגל טובה הוא להיכנס לגן

  16/06/2014 1431