זמנים ומקומות שבהם התגמולים מוכפלים

Site Team

זמנים ומקומות שבהם התגמולים מוכפלים

חודש הרמדאן

קורא יקר, דע לך שחודש הרמאדאן הוא החודש הטוב ביותר בשנה המוסלמית, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר: " החודש הטוב ביותר בשביל המוסלמים הוא חודש רמאדן, הוא גם כן החודש הכי רע בשביל הצבועים ".

(מסופר על ידי אחמד)

 

קורא יקר, עליך לנצל את החודש הגדול הזה לעשות את המעשים הטובים כגון התפילה, צדקה, נתינת זכאת, והמעשים הטובים האחרים, השבח לאללה אשר העניק לנו את החודש הזה שבו הקיל עלינו לעשות את המעשים הטובים. אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " כשמגיע חודש הרמדאן, שערי הרחמים נפתחים, בעוד ששערי הגיהינום נעולים והשדים משורשרים".

(מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with זמנים ומקומות שבהם התגמולים מוכפלים

הידיעה אללהIt's a beautiful day