טיפול נבון בבעיות בנות הזוג


Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התרגל לטפל בבעיות בנות הזוג שלו לפי פסקי ההלכה שהשביעו את רצונן כי הוא דיבר אליהן בשפת השכל וההגיון, אנס ירצהו אללה אמר" נודע לצפיה כי חפצה אמרה עליה: בת יהודי, צפיה בכתה, והנביא נכנס וראה ושאל: למה את בוכה?, היא אמרה שחפצה אמרה שאני בת לאדם יהודי. הנביא אמר: את בתו של נביא, הדוד שלך נביא והבעל שלך נביא, אז במה יכולה להתגאות? ואמר תיראי מפני אללה חפצה.

Previous article Next article

Related Articles with טיפול נבון בבעיות בנות הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2060
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1908
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1672
הידיעה אללהIt's a beautiful day