ירידת הלילה


Site Team

Article translated to : العربية

ירידת הלילה

בתמונות הללו אנו נוכל לגלות את מידת הדייקנות של המילים של הקוראן הקדוש, אללה יתעל אומר בקוראן הקדוש: "אשבע בלילה ברדתו * וביום בעלותו " ( סורת הלילה : 2-1 ) בפסוק הזה אנו רואים את גדולתו של אללה שמבהיר לנו במילים האלה את האמת של הלילה והיום, קוראים יקרים בואו לקרוא ולהרהר ...

אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: "אשבע בלילה ברדתו * וביום בעלותו " ( סורת הלילה :2-1 ) הפסוק הזה מעלה שאלה על הדעת :מדוע בא הטקסט הקוראני בצורה הזאת?

במילים אחרות: למה השתמש אללה במילה ירד לתאר את הלילה בעוד שהשתמש במילה עלה לתאר את היום, האם יש נס מאחורי כך?

התשובה היא שהחושך הוא היסוד של היקום, והיום נחשב למקרה מיוחד, המדענים מדגישים כי החושך מכסה את מרבית היקום, ומדגישים גם כן כי אחוז האור או היום ביקום מגיע פחות מ- 1 % מכלל הגודל של היקום, לכן הלילה מכסה את כל דבר ביקום בעוד שהיום נגלה במקומות מסוימים ביקום .

זו היא תמונה של אחת הגלקסיות ביקום שהחושך מכסה אותה מכל עבר, אפילו החושך מכסה את היקום כולו, אחוז היום שאנו רואים ביקום מגיע לפחות מ- 1 % !! השמש שלנו שייך לגלקסיה שדומה לגלקסיה שאנו רואים בתמונה .

קוראים יקרים, רְאו איך החושך מקיף את הגלקסיה הזאת מכל עבר, כשאנו מתרחקים מהגלקסיה הזאת אז נראית היא כמו נקודה כהה בחושך רחוק, תבחינו איתי בגלקסיות הרחוקות שהחושך מכסה אותן מכל עבר ופינה:

 


 

 

 

זוהי תמונה של מספר גלקסיות (כל גלקסיה מכילה מאות מיליארדים של כוכבים ) הגלקסיות האלה שוחות ביקום באופן מדויק, החושך מהווה יותר מ- 99 % מהחלק הידוע ביקום ועוטף את הגלקסיות מכל עבר.

ולכן ,השבועה בלילה: "אשבע בלילה ברדתו" נחשבת להוכחה שבעל השבועה הזאת רואה את היקום מלמעלה, כלומר בורא היקום יתברך ויתהלל, ההוכחה לכך היא שהאנשים בזמן הורדת הקוראן לא היו מבדילים בין יום ללילה מבחינה מדעית .

כפי שאנחנו יודעים שהיום הוא פוטונים בעוד שהחושך הוא העדר של הפוטונים האלה. לפיכך, הקוראן הקדוש השתמש במילה המדויקת יותר והנכונה מבחינה מדעית לתאר את הלילה כי אללה יתעלה אמר: " אשבע בלילה ברדתו " מכוון שהלילה מקיף את האור מכל עבר, אללה יתעלה לא השתמש באותה מילה לתאר את היום אלא שהשתמש במילה אחרת לגמרי שאמר אללה יתעלה: " וביום בעלותו" כדי ללמד אותנו כי היום או האור מסיר את החושך ותופס את מקומו, זה מה שקורה בדיוק, לכן המילים של הקוראן הקדוש מדויקות מבחינה מדעית .

 


 

 

 

זוהי תמונה בממדים האמיתיים של כדור הארץ והירח, קוראים יקרים הרהרו איתי איך החושך עוטף את החלק הגדול, לכן הוא מתאים למילה "ירד" בעוד שהאור או היום תופס שטח קטן מאוד ולכן מתאים למילה "עלה " .

זה מזכיר לי סיפור מצחיק על הדייקנות של המילים של הקוראן הקדוש כשבא אחד האתיאסטים המערביים לאחד המדענים המוסלמיים ואמר לו שהספר שלכם מכיל טעות גדולה ? ואמר לו שנאמר בספר שלכם: " הם אשר ימתינו לראות מה יעלה בגורלכם: אם יכריע אללה למענכם, יגידו, האם לא היינו עמכם ? ואם ישחק המזל לכוםרים ,יגידו(להם),האם לא התייצבנו בראשכם והגנו עליכם מפני המאמינים ?אללה ישפוט ביניהם ביום תחיית המתים, ואללה לעולם לא יפתח בפני הכופרים דרך לגבור על המאמינים " ( סורת הנשים :141 ) אלא שאללה פתח בפנינו דרך לגבור עליכם (על המוסלמים) והיתה ידינו העליונה בכל התחומים ושלטנו עליכם ועל כל אומות העולם שליטה מלאה .


 

 

המדען המוסלמי אמר: אללה ישתבח שמו ויתעלה דיבר אמת! אתם כופרים ואנו מוסלמים אולם לא מאמינים !! ואם היינו מאמינים לא יכלתם להשתלט עלינו, ואם אללה יתעלה אמר "על המוסלמים" אז הדברים שלך יהיו נכונים אבל אללה ישתבח שמו אמר " על המאמינים " והיום יש הרבה מוסלמים בעוד שיש מעט מאמינים !!

על כן אם מהרהרים אנו בכל מילה בספרו של אללה יתעלה נבחין שאי אפשר להחליף אותה במילה אחרת, זה נחשב להוכחה פיזית שהקוראן הקדוש אינו דברים של בני אדם, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " האם לא יתבוננו בקוראן ? אלמלא בא מעם אללה, היו מוצאים בו ניגודים למכביר " (  סורת הנשים : 82 ).

 

 

Previous article Next article

Related Articles with ירידת הלילה

הידיעה אללהIt's a beautiful day