ירידת ישוע עליו השלום

Site Team

המוסלמים מאמינים שהנביא ישוע  עליו השלום יירד לארץ לקראת סוף הזמן. הוא יחזור בתקופה שבה  התפשטה הבורות והאנשים סטו מהדרך הישרה של אללה יתעלה, הנביא ישוע עליו השלום יהיה בתור גואל לכל האנושות וישלוט על ידי חוקי האסלאם.


המוסלמים מאמינים כי ישוע לא נהרג על ידי היהודים , וכי אללה העלה אותו לשמים . ובסוף הימים הוא ירד ויהרוג את האנטיכריסט , ויוביל את המאמינים לנצח את אויבי אללה .


השלב הזה תהיה בתור הכנה ליום תחיית המתים שבו אללה יתעלה יחשב את האנשים על המעשים שלהם בעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום אשר נקרא לכל איש לבוא עם פנקסו, כל אשר נמסר לו ספרו אל יד ימינו, יקרא את ספרו, ולא יקופח כמלוא נימה,* וכל אשר היה עיוור בעולם הזה יהיה עיוור בעולם הבא, ותגדל תעייתו מן הנתיב" (סורת המסע הלילי:72-71).

 

Previous article Next article

Related Articles with ירידת ישוע עליו השלום

הידיעה אללהIt's a beautiful day