ישוב הדעת והמתינות

Site Team

עבד אללה בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לאשג עבד אלקאיס: " יש בך שתי תכונות אללה והשליח שלו אוהבים אותם, אמר ומה הן שליח אללה ? אמר ישוב הדעת והמתינות ".

(מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with ישוב הדעת והמתינות

 • על צליבת ישוע !

  Site Team

    על צליבת ישוע  ! אני לא קראתי על סוגיה טרדנית ללא סיבה מקובלת על הדעת יותר מסוגית הצליבה

  27/06/2012 1613
 • שקול הדעת

  Site Team

    שקול הדעת   אללה הוא שקול דעת, וזה הוא אחד השמות היפים שלו. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו

  25/10/2011 1044
 • הנשגב

  Site Team

    הנשגב הנשגב הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו. אללה אומר בספרו הנשגב: " אללה – אין

  25/10/2011 1002
הידיעה אללהIt's a beautiful day