ישתבח שמו של אללה, וההודיה לו, ישתבח שמו של אללה הגדול

Site Team

גאבר ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:  "מי ש אומר: " ישתבח שמו של אללה, וההודיה לו, ישתבח שמו של אללה הגדול (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)" ינטע עבורו דקל בגן העדן".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " ישנם שני דברים הקלים על הלשון בעודם כבדים במואזניים של האדם, ואהובים לאללה ישתבח שמו ויתעלה, השבח לאללה והתהילה לאללה יתעלה".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with ישתבח שמו של אללה, וההודיה לו, ישתבח שמו של אללה הגדול

הידיעה אללהIt's a beautiful day