להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה "

Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמ:ר "כל עוד אתםבחיים, הרבו להגיד כי אין אלוה מבלעדי אללה ככל שאתם יכולים להגיד את זה."

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי הנביא נוח עליו השלום אמר לבנו כשהוא עומד למות : " עליך לומר כי אין אלוה מבלעדי אללה " אם שבעת הרקיעים ושבעת שכבות האדמה הונחו במואזניים בהשוואה עם "אין אלוה מבלעדי אללה" היתה שוקלת יותר". 

(מסופר על ידי אחמד)

הנביא משה עליו השלום אמר גם הוא:  "הוי אללה למד אותי משהו לזכור אותך ולהתפלל אליך,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: "הוי משה, תגיד שאין  אלוה מבלעדי אללה, הנביא משה עליו השלום  אמר: " הוי אללה כל העבדים שלך אומרים את זה, אללה יתעלה אמר: הוי משה אם שבעת הרקיעים ושבעת בעולמים הוכנסו לאיזון השוואה עם האימרה: "אין אלוה מבלעדי אללה'', אז, אין אלוה מבלעדי אללה ,תשוקל יותר מהם".

(מסופר על ידי בן חבאן)

אבו אד-דרדאא ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שאומר "אין אלוה מבלעדי אללה ולאחר מכן מת הוא ייכנס לגן עדן " (.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

 

 

Previous article Next article

Related Articles with להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה "

הידיעה אללהIt's a beautiful day