להגיד "אין כל כוח אלא בעזרת אללה יתעלה"

Site Teamאבו מוסא אלאשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " הוי עבד אללה בן קייס, אני אגיד לך מילה שהיא אחד מהאוצרות של גן עדן, תגיד "  אין כוח ולא כוח אלא בעזרתו של אללה יתעלה".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with להגיד "אין כל כוח אלא בעזרת אללה יתעלה"

 • האימונה בשליחים

  Site Team

  השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בעקבותם, כיוון שאי אפשר להכיר את אללה יתעלה או להרגיש אושר

  21/06/2014 165
 • להגיד "אין אלוה מבלעדי אללה "

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמ:ר "כל עוד אתםבחיים, הרבו להגיד כי אין אלוה מבלעדי אללה ככל שאתם יכולים להגיד את

  13/10/2013 1700
 • יצירת השמים והארץ

  Site Team

  אללה יתעלה דיווח לנו בקוראן הקדוש כי ברא את השמיים והארץ בשישה ימים ולא פקד אותו יגע , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "

  23/08/2014 1894
הידיעה אללהIt's a beautiful day