להגיד "השבח לאללה וההודיה לו"

Site Team

אבו זר אלג'פארי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת ברכה ושלום אמר: " אני אגיד לך מה הן המילים האהובות ביותר לבורא יתברך", להגיד "השבח לאללה וההודיה לו" ( سبحان الله وبحمده).

(מסופר על ידי מוסלם)

בסיפור אחר נשאל הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום: " ספר לנו האמירה בטובה ביותר, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ענה להם: " המילים האהובות ביותר לאלל הן: להגיד "השבח לאללה וההודיה לו" ( سبحان الله وبحمده).

(מסופר על ידי מוסלם)

אבו הוריירה ירצהו אללה יתעלה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "  מי שאומר "השבח לאללה וההודיה לו" ( سبحان الله وبحمده) מאה פעמים במהלך היום, אללה ימחק לו את כל החטאים שלו אפילו אם היו רבים כמו הקצף על פני השטח של הים".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

Previous article Next article

Related Articles with להגיד "השבח לאללה וההודיה לו"

הידיעה אללהIt's a beautiful day