להישאר במסגד לאחר תפילת שחר ולהתפלל שתי רכיעות לאחר זריחת השמש

Site Team

אנס בן מאלק סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר: "כל מי שמתפלל את תפילת השחר בציבור, ולאחר מכן יושב לזכור ולהלל את אללה עד זריחת השמש ולאחר מכן מתפלל שתי רכיעות, זה  שווה לתגמול של העלייה לרגל ועומרה שלמים שלמים שלמים".

( מסופר על ידי את-תרמזי)

Previous article Next article

Related Articles with להישאר במסגד לאחר תפילת שחר ולהתפלל שתי רכיעות לאחר זריחת השמש

הידיעה אללהIt's a beautiful day