להתפלל למען המתעטש

Site Teamאבו מוסה אל-אשערי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם אחד מתעטש ומןדה לאללה לאחר מכן עליכם להתפלל למענו שאללה ירחם עליו, ואל תבקשו לו רחמים עד יודה לאללה".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

אבו הוריירה ירצהו אללה עליו סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אם אחד מכם מתעטש עליו לומר "תודה לאללה" ועל חבריו להתפלל למענו שאללה ירחם עליו " אללא ירחם עליך" והמתעטש יגיב "אללה ירחם עליכם ועלינו"

(מסופר על ידי מוסלם)

ובכך יזכה המתעטש והחברים שלו בברכת התפלה. יש לציין כי הנביא היה מתנהג לשים את ידיו על פיו כשהוא מתעטש.

(מסופר על ידי את-תרמזי)

Previous article Next article

Related Articles with להתפלל למען המתעטש

הידיעה אללהIt's a beautiful day