לוותר על הוויכוח


Site Team

אבו אומאמה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר: " אני מנהיג בית באמצע גן עדן בו יתגוררו את אלה אשר מוותרים על הוויכוח אפילו אם הוא צודק, ואני מנהיג בית בבית בתוך גן עדן לאלה אשר מוותרים על השקר, ואם הוא היה צוחק, ואני מנהיג בית במעלית גן כדן אלאלה אשר נוהגים ביושר ובמוסרים הטובים ".

(מסופר על ידי אבו דווד)

לכן הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לנו להתווכח עם האחרים בשיטה טובה, אללה ישתבח שמו : " קרא לנתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עימם בדרכי נועם." (סורת הדבורים: 125)

Previous article Next article

Related Articles with לוותר על הוויכוח

 • המוהר

  Site Team

  המוהר הוא זכותה של כל כלה בעת הנישואין שהאיסלאם ציווה את הגבר לשלם לאישה לפני הנישואים, המוהר הוא זכות של בת הזוג

  18/05/2014 1537
 • האיסלאם מגנה את האלימות

  Site Team

  דת האיסלאם היא דת של רחמים וחמלה אשר קראה לוותר על האלימות והאכזריות, וללכת בעקבות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה

  09/11/2013 1674
 • סלחנות האיסלאם בתחום ההלכה

  Site Team

    האימונה מהווה את עמוד התיווך והיסוד של דת האיסלאם,  כיוון שאין דת ללא הלכה, אללה ישתבח שמו ויתעלה

  05/12/2013 1945
הידיעה אללהIt's a beautiful day