ליל אלקאדר

Site Team

 ליל אלקאדר הוא אחד הלילות הטובים ביותר במהלך חודש רמאדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את  התגמול של העבודה בלילה זו שווה לזה של מעשים של אלף חודשים, וזה שווה כמעט כ-83 שנים וארבעה חודשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "הורדנוהו ממרומים עם בוא ליל אלקדר, מה תדע על לילה אלקדר?,* ליל אלקדר טוב מאלף חודשים,* המלאכים והרוח  מורַדים בו  ממרומים כל דבר שנגזר ברשות ריבונם,* ישרור השלום בו עד עלות השחר". (סורת ליל אלקדר :5-1).

 

בלילה הזה הורד הקוראן הקדוש מעם אללה ישתבח שמו ויתעלה על הנביא מוחמד עליו  ברכה ושלום, בנוסף לכך, אללה ישתבח שמו ויתעלה גוזר בו את גורלם של בני האדם לשנה הבאה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "ח.מ., * אשבע בספרו הברור* הורדנוהו ממרומים בלילה מבורך – מאז ומתמיד נהגנו להזהיר.* בו ייחרוץ כל דבר בשום שכל,* על- פי דברנו – מאז ומתמיד שלחנו  שליחים". (סורת העשן:6-1).

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה יחד את הלילה זו לאומה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.

האימאם מאלק ירצהו אללה אמר כי אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק את ליל אלקדר לאומה של הנביא מוחמד עליו השלום כיוון שהגילים של אומות הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום הם קצרים יותר מאשר הגילים של האומות הקודמות.

 

 

Previous article Next article

Related Articles with ליל אלקאדר

הידיעה אללהIt's a beautiful day