ללכת בהלווית הומוסלמי


Site Team

אבו הוריירה סיפר כי הנביא  עליו ברכה ושלום אמר: "מי שילך אחרי הלויית מוסלמי – לשם אללה – ויתפלל בשבילו וישאר עד קבירת המת, יהיה לו שני קרטים של גמול כל קרט כמו הר "אחד", ומי ילך אחריה ורק מתפלל בשבילו יזכה בקרט אחד של גמול"

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

כשעבד אללה בן עומר שמע את זה מהנביא אמר : אבדנו הרבה קרטים.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with ללכת בהלווית הומוסלמי

 • האימונה בשליחים

  Site Team

  השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בעקבותם, כיוון שאי אפשר להכיר את אללה יתעלה או להרגיש אושר

  21/06/2014 165
 • הצורך להאמין בנביאים

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אם ידעת כי דרך הישר של האיסלאם היא אשר הנביא מדריך אליה בצווי אלוהיו, תדע שכל האנשים זקוקים לאימונה בנביא וללכת

  02/03/2013 1491
 • התאסלמותה של האמריקאית אכילי

  Site Team

  התאסלמותה של האמריקאית אכילי אקילי טצ'ארמן, נולדה בשנת 1942 לשני הורים עשירים מואד אשר הקפידו ללכת לכנסייה

  21/02/2010 5489
הידיעה אללהIt's a beautiful day