לתמוך במוסלמי (לפי החוק וההלכה)


Site Team

אנס בן מאלק ירצהו אללה אמר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "לתמוך ברעך אם הייה עושק או עשוק" אחד הנוכחים שאל: "הוי שליח אללה ! אני אתמוך בו אם היה עשוק, אולם איך לתמוך בו אם היה עושק?)

הנביא עליו ברכה ושלום אמר: תמנע אותו מלעשוק את האחרים זו תמיכה בו.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

מהחדית' הזה מסתבר לנו שהתמיכה בדרך הנכונה היא שני סוגים:-

 • הראשון:פירוש התמיכה בעשוק זה לתמוך בו ככל אתה יכול כדי לעמוד בפני העושק ולעזור לו עד שייקח את זכותו בחזרה וזה יהיה דרך נפש, כסף או תפילה, מי שיעשה את זה יזכה בגמול עצום.

הנביא מוחמד עליו ברכתו ושלום אמר: " אללה יעזור לאדם כל עוד האדם עוזר לרעהו".

(מסופר על ידי מוסלם)

הוא אמר גם כן: " מי שעוזר למוסלמי הנזקק בעולם הזה, אללה יעזור לו ביום הדין".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

התמיכה בנפש תהיה דרך מעמד רם, תיווך או להגן עליו.

תמיכה בכסף תהיה דרך הגשת כסף וצדקות לעזור לו במצוקה שלו או דרך להתפלל בשבילו בעל פה להצליח את דרכו.

בתפילה במיוחד אמר אבו אל דרדאא ירצהו אללה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : " אם אדם מוסלמי מתפלל בשביל אחיו בעל פה המלאך יאמור : " לך תגמול כמוהו כי התפללת בשביל אחיך "

(מסופר על ידי מוסלם)

 • השני: פרוש התמיכה בו אם היה עושק זאת אומרת למנוע אותו מלעשוק ולהתפלל בשבילו שאללה ידריך אותו בדרך הישר. בזה אנחנו מגינים על החברה, ואם הוחכרנו להילחם בו אנחנו נעשה את זה כדי שיירתע.

  בכך אנחנו מחסלים את מקור השחיתות ומפיצים את הצדק, השוויון והשלווה בקרב האנשים.

כדי שלא יפגע הכוחני את בחסר הכוח, במסגרת זו אבו בכר אל-צדיק ירצהו אללה הניח מסלול ביחס לתמיכה הזו ואמר: "החזק אצלי הוא חסר כוח עד שאאחוז את הזכות של חסר הכוח ממנו, וחסר הכוח אצלי רב כוח עד שיקבל את זכויותיו".

 

Previous article Next article

Related Articles with לתמוך במוסלמי (לפי החוק וההלכה)

 • חתימת הנבואה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  צריך לך עכשיו לדעת שהדרך לידיעת האיסלאם, ודרכו  הישרה היא הוראות הנביא והקוראן הנעלה, ושמוחמד עליו ברכה ושלום

  03/03/2013 1414
 • הכאת נשים בדתות אחרות

  Site Team

  עניין הכאת נשים זה לא עניין של זמן, או מקום מסויים, או חברה מסויימת, אבל זה דבר שנמצא בכל החברות, בכל הדורות בלי

  02/04/2014 1554
 • מובן העבדות

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  עבודת הבורא: היא העבדות כמובן וכאמת. אתה עבד ועובד את אללה, על כן המשמעת של העבד למעבידו היא עבדות. על דרך משל, אם

  09/03/2013 1727
הידיעה אללהIt's a beautiful day