מובן העבדות

אבו אל אעלא אלמוודודי

עבודת הבורא: היא העבדות כמובן וכאמת. אתה עבד ועובד את אללה, על כן המשמעת של העבד למעבידו היא עבדות. על דרך משל, אם דיברת עם אנשים ונמנעת משקר והשמצה ונבול פה ורשלנות די אללה הוא אשר אסר עליך שתעשה דברים כאלה, ועשית את הצדק ואת הטובה בדבריך אליהם, כי אללה אוהב את הדברים האלה, דבריך כשלעצמם הם עבדות לאללה על אף שהם כולם קשורים לחיים האישיים שלך. גם כן אם התעסקת עם אנשים והלכת בשווקים קונה ומוכר, והתייחסת בטוב לאביך ואמך, אחייך ואחיותיך, בני המשפחה, החברים שלך וקרובי המשפחה, והתנהגת לפי דיני אללה וחוקותיו, קיימת את הזכויות, כי הוא צווה את זה עליך, לא החסרת מהם דבר, כי אללה אסר עליך את זה, לכן אתה קיימת את כל חייך בעבדות לאללה. גם כן אם הטבת למסכין, או נצחת את העשוקים, האכלת הרעבים, או הכנסת אורחים, או ביקרת בחולים, שמת בכל זה לפניך פניו של אללה בלי להמתין תועלת או שם טוב, כל זה ייחשב מעבדותך לאללה. גם אם עסקת במסחר או תעשייה, עבדת בשירות וקיימת כל חובותך בכל יושר כי אללה הטי עליך את זה, והרווחת לפי החוק והתרחקת מהאסור, היו רווחיך ולכתך בדרכו של אללה עבדות לו, על אף שאתה עשית כל זה כדי להרוויח את הפרנסה לעצמך.

בקיצור: יראתך מאללה בכל ענייני חייך, ובכל זמן, ושמת לפניך כמטרה את השבעת רצונו של אללה, קיימת החוק שלו, וסרבת כל תועלת שתשיג או אפשר להשיג על ידי המרדנות בו, סבלנותך על כל נזק, כל זה נחשב מעבודתך לאללה, יגע בך או אפשר לנגוע בך במשמעת לו, וחייך בדרך הזה מהתחלה עד הסוף הם עבדות, האוכל, השתייה, השינה, הקיצה, הישיבה, הקומה, הליכה, הדבור והשתיקה הם כולם מן העבדות בחיים האלה.

זאת היא העבדות וזהו המובן האמיתי שלה. היעד של האיסלאם הוא שהאדם יעבד את אללה בפולחנים האלה, בכל עת. והוטלו עליו כמה עבדות כהקדמה להם, העבודות האלו. על כן כל מי שמחייב את עצמו בעבודות האלו, הנה הוא מקיים העבדות האמיתית בצורה מלאה. לשם כך העבודות האלו נחשבות למוחויבות של האיסלאם, ונאמר גם כן הן יסודות הדת, כלומר המשענות שיקום עליהן בניינו. כמו שכל בניין יקום אך ורק על מספר משענות, גם כן בניינם של החיים האיסלאמיים, קמים על המשענות האלה. מי יהרוס אותן , הנה הוא הורס בנין האיסלאם עצמו.

 


 

Previous article

Related Articles with מובן העבדות

 • עבודת אללה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  כבר הראינו בפרק הקודם כי הנביא מוחמד צווה עלינו שנאמין ב: 1-  אללה לבדו אין שותף לו. 2- במלאכים של אללה 3-

  09/03/2013 2085
 • האימונה באחרית הימים

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אחרית הימים, הדבר החמישי שצווינו להאמין בו. מה שצריך להאמין בו על היום הזה הוא: 1-  אללה ישמיד את העולם הזה,

  06/03/2013 1375
 • הקדמה

  Site Team

  **הקדמה** מתחילת שחר האנושות,בני האדם מנסים להבין את הטבע,את מעמדם ביקום ואת מטרת החיים. הניסיון להגיע לאמת

  07/11/2010 3043
הידיעה אללהIt's a beautiful day