מימוש רצונן של בנות הזוג


Site Team

הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש כינויים משלהן, אני לא, הנביא אמר: תקבלי כינוי של הבן שלך עבד אללה, הוא התכוון לעבד אללה בן אלזוביר, את אום עבד אללה, ומאז היא נקראה אום עבד אללה עד שנפטרה, כי לא ילדה עוד".

Previous article Next article

Related Articles with מימוש רצונן של בנות הזוג

 • טיפול נבון בבעיות בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התרגל לטפל בבעיות בנות הזוג שלו לפי פסקי ההלכה שהשביעו את רצונן כי הוא דיבר אליהן בשפת

  26/01/2014 1772
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1876
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1653
הידיעה אללהIt's a beautiful day