מסגד אל אקצה בירושלים

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן אל-מסג'יד אל-חראם אל מסגד אל-אקצה אשר נתנו ברכתנו על סביבותיו, למען נראה לו את אותותינו. הוא שומע ומבחין." (סורת המסע הלילי:1).

 

מסגד אלאקצה הוא ראשון משני כיווני התפילה באיסלאם ומקום המסע הלילי של הנביא מוחמד ומשם הוא עלה לשמים.

 יתר על כן, הוא אחד המסגדים שהמוסלמים מבקרים בו. אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אל תצאו למסע חוץ משלושת המסגדים, המסג'יד אל-חראם במכה, המסג'יד של שליח אללה (מסג'יד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באל-מדינה) ומסג'יד אלאקצה.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

התפילה במסגד אל-אקצה היא שווה ערך לחמש מאה תפילות במסגדים אחרים, פרט ;למסגד הקדוש במכה  ומסגד הנביא באל-מדינה.

 

 


Previous article Next article

Related Articles with מסגד אל אקצה בירושלים

 • בנית מסגדים

  Site Team

  בניית המסגדים היא מעשה טוב יותר בשביל המשתתשך בה, כי זאת הזדמנות לזכות בגמול יקר מאללה ישתבח שמו

  23/10/2013 1704
 • סיפור התאסלמותו של הרב יוסף חטאב

  Site Team

  סיפור התאסלמותו של הרב יוסף חטאב רב יהודי ומתנחל שיושב באחת ההתנחליות ברצועת עזה, שחולם על הקמת מדינת ישראל

  21/02/2010 5564
 • מסגד קיבאא

  Site Team

   אוסייד בן ח'ודיר ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה במסגד קבאא היא שווה ערך לעומרה

  10/10/2013 1626
הידיעה אללהIt's a beautiful day