מסג'יד הנביא באל-מדינה

Site Team

המסגד של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באל-מדינה הוא השני מבין שניי המסגדים הקדושים (אל-מסג'יד אל-חראם ומסגד הנביא מוחמד עליו השלום).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בנה את המסגד הזה  כשהגיע לא-למדינה להיות מקום עבדוה ומרכז ההוראה ולמידה של ומוסלמים וחבריו של הנביא כדי להפיץ את האיסלאם בכל רחבי העולם.

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " בין ביתי לבין הבימה של במסגד יש גינה מהגנים של גן העדן".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר גם כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " תפילה אחת במסגד שלי היא טובה יותר מאלף תפילות בכל מסגד אחר מלבד אל-מסג'יד אל-חראם."

Previous article Next article

Related Articles with מסג'יד הנביא באל-מדינה

הידיעה אללהIt's a beautiful day