מעמד האישה בחברה היוונית הקדמונית

Site Team

מעמדה של האישה בחברה היוונית לא היה טוב יותר ממעמדה בחברות האירופיות השונות, הם השפילו אותה, והתייחסו אליה בצורה בלתי אנושית. ביוון נהגו להשאיל את האישה לגברים שונים כדי להוליד להם ילדים רבים. 


הם שללו ממנה את הזכות ללמוד, תיארו אותה כעשייה של השטן, השלטון עצמו לא שמר על הנשים ועל אינטריסהן, נשלל ממנה הזכות בירושה, אפילו לא היה לה הזכות לנהל את ההון שלה. אפילו הוגי דעות יוונים קראו לאנשים למנוע את נשותיהם מלצאת מהבית.


וול דיורנט התייחס למעמד האישה בחברה היוונית בספרו "סיפור הסיוויליזצייה" הוא אמר: " היוונים חשבו באישה כיצור שפל, שאין לה תפקיד אלא להביא ילדים, וצרכי מין. כשהיתה אישה מולידה ילד מכוער היו הורגים אותה.


דימוסטין, הנואם המפורסם ביוון אמר: " אנחנו לוקחים הפרוצות לתענוג, והחברות לטפל בגופים שלנו, ובתי זוג להוליד ילדים.

Previous article Next article

Related Articles with מעמד האישה בחברה היוונית הקדמונית

הידיעה אללהIt's a beautiful day