מעמד האישה בחברה הרומאית הקדמונית


Site Team

בספרו "סיפור הסיוויליזצייה" אומר "וול דיורנט": בתרבות הרומאית היתה הולדת הבת דבר בלתי רצוי, אפילו נהגו להרוג התינוק אם היה בת.


בחברה הרומאית, לא היה לאישה שום זכות, כל הדברים היו תלויים ברצונו של הגבר, כל הסמכויות והשלטונות היו לגבר, והיה לוהזכות להוציא להורג את רעייתו, ולמכור אותה.


מבחינתה, היה על האישה להישמע וליהענות לכל בקשות הגבר, אין לה הזכות להתנגד, ולא היה לה זכות בירושה.

Previous article Next article

Related Articles with מעמד האישה בחברה הרומאית הקדמונית

הידיעה אללהIt's a beautiful day