מעשים הקשורים לצום

Site Team

הצום מרצון  

אבו סעיד אל ח'ודרי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום אמר: " המאמין אשר של יצום יום אחד למען רצונו של אללה, אז אללה הבורא יתברך ירחיק את פניו מאש ביום תחיית המתים במרחק שבעים שנה"

(מסופר על ידי מוסלם).

 

 אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח כי אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: "כל מעשיהם של בני האדם הם עבורם, מלבד הצום, שהוא בשבילי, ואני אגמול להם עליו. "

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

הצום שאינו רשות או חובה מרצון מהגן על האדם המוסלמי מביצוע חטאים ומעשים אסורות. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:" הוי בני הנוער, מי שמחזיק את ההוצאות של הנישואין עליו להתחתן, כי זה יעזור לו להשפיל את מבטו מהסתכלות בדברים אסורים ונשים אחרות, ולשמור על האדם מלבצע מעשים מיניים בלתי חוקיים וכו', ומי שאינו מחזיק את ההוצאות של הנישואין עליו לדבוק בצום כי ישמור עליו מכל זה ".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם).

 

 

 הצום נחשב להכשרה לנפש האנושית שלא לשקוע בתעונוגות, הצום מזכיר לנו את הסבל של העניים, הנזקקים וחסרי הבית שלא יכולים למצוא שום דבר לשתות או לאכול. מועאז ירצהו אללה אמר בעודו במיטת המוות "אני בוכה כי אני לא יכול לצום ולהתחרות למען ההלכה ".

 עאמר בן קייס, אמר גם בוא בהיותו : אני נשבע באללה כי  אינני בוכה מחשש ממוות, אלא שאני בוכה כי אני אפקיר את ימי צום והתפילה בלילה".

Previous article Next article

Related Articles with מעשים הקשורים לצום

 • הצום של ששת הימים בחודש שוואל

  Site Team

  אבו איוב אל-אנסארי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שצם את החודש רמדאן ולאחר מכן צם שישה ימים מחודש

  05/10/2013 1691
 • היתרונות של צום יום עשוראא

  Site Team

   בן עבאס מספר כי כשהגיע הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לאל-מדינה, הוא מצא את היהודים צמים ביום העשירי לחודש מוחרם

  05/10/2013 1909
 • הלול ושבוח אללה ישתבח שמו ויתעלה

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שמשבח ומהלל את אללה 99 פעמים לאחר כל תפילה, (

  13/10/2013 1534
הידיעה אללהIt's a beautiful day