מעשים שמביאים יתרונות לאדם אחרי מותו

Site Team

הבן הישר

אחד החסדים העצומים ביותר הוא ש אללה ישתבח שמו ויתעלה מעניק למאמינים צאצאים צדיקים, אשר עוזרים להם בעבודת אללה יתעלה וללכת בעקבותיו בחסד ובצדק, ולהעלות את מדרגותיהם בגן עדן. אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר  כי אללה יתעלה  מעלה את מדרגתו של העבד הצדיק בגן עדן, אז העבד שואל: איך לי כל זה ؟ אללה עונה : כי משפחתך מבקשים לך מחילה וכפרה".

אללה יתעלה מתאר את המאמינים בקוראן הקדוש, הוא אמר: " גני עדן אשר אליהם ייכנסו הם ואבותים ונשיהם וילדיהם אשר עשו את הטוב. המלאכים ייכנסו אליהם מכל שער " (סורת הרעם: 23).

גם המלאכים מתפללים למאמינים כי ההורים שלהם ייכנסו לגן עדן יחד עם בניהם. בקוראן אמר אללא: " סלח לבעלי התשובה ולהולכים בדרכך, ושמור עליהם מפני עונש גיהנום,* ריבוננו, והכניסם עגן עדן אשר הבטחת להם, יחד עם עושי הטוב מבין אבותיהם ונשותיהם וילדותיהם. הן אתה האדיר והחכם" (סורת הסולח : 8-7).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי יש מעשים שלא תגמלומם אינו מפסיק לאחר מותו של האדם, כמו תפילת הבן בשביל הוריו, אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "כשימות האדם מעשיו מפסיקים אלא שלושה אם יהיה לו צדקה נמשכת, מדע מועיל או בן ישר שמתפלל בשבילו".

( מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with מעשים שמביאים יתרונות לאדם אחרי מותו

 • הספר הזה

  Site Team

  במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי  היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה

  18/12/2013 151
 • האמת של האימונה ביום הדין

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  ידעת בדבר האימונה ביום הדין, הצורך בה, והתועלת שלה לאדם, עכשיו אנחנו מראים לך בקיצור, כי האימונה אשר הראה לנו

  07/03/2013 1578
 • סיכום

  Site Team

  במחברת זו סקרנו בקיצור את גישתה של דת האיסלאם לגבי  היצר המיני, המטרה שלנו שסקירה זו תשמש מפתח בידי מי שירצה

  18/12/2013 164
הידיעה אללהIt's a beautiful day