מקומות שבהם אללה מכפיל את התגמולים

Site Team

מקומות שבהם אללה מכפיל את התגמולים

 

המסגד הקדוש (אל-מסג'יד אל-חראם) במכה

 

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " תפילה אחת במסגד שלי היא טובה יותר מאלף תפילות במסגד אחר מלבד אל מסג'יד אל-חראם, שתפילה אחת בו היא טובה יותר ממאה אלף תפילות במסגד אחר".

(מסופר על ידי האימאם אחמד)

 

 זהו המסגד הראשון שאללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה למוסלמים לנסוע אליו, יתר על כן, זה הוא ביתו של אללה בעולם; שאללה עשה אותו בטוח עבור אנשים. המוסלמים מכל רחבי העולם מגיעים אליו ואוהבים אותו. זה הוא שני מבין שני כיווני התפילה והראשון של שניי המסגדים הקדושים (אל-מסג'יד אל-חראם ומסגד הנביא מוחמד עליו השלום).

Previous article Next article

Related Articles with מקומות שבהם אללה מכפיל את התגמולים

הידיעה אללהIt's a beautiful day