נטית הטבע האנושי

Site Team

הטבע האנושי של האדם נוטה להכיר בנוכחותו של בורא שיצר אותם וברא  את היקום שהם חיים בו זה מה שהמדענים מכנים " האינסטינקט הדתי", אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " שא פניך אל הדת כחניף. זו יצירת אללה אשר יצר את האדם בה. אין לשנות את בריאת אללה. זוהי הדת הנכוחה, ואולם מרבית האנשים אינם יודעים" (סורת בני ביזנטיון:30).

 


הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " כל ילד נולד בעודו מוסלמי, אלא שההורים שלו הופכים אותו ליהודי או נוצרי" (בוכרי).


אפילו אם סטתה הנטייה הטבעית של האדם, אז נזקקה לכוח שתבקש אצלו מחסה בעת האסונות והפגעים, דבר זה ניכר באומות הקודמות אשר נהגו לעבוד אללים מבלעדי אללה יתעלה, הדבר הזה קיים אצל כל האנשים  ומתברר גם אצלם בעתי המצוקה, המחלה והקשיים, אז האדם מרים את ידיו ואומר "הוי אללה" דבר שמבהיר את הכרתו בקיומו של כוח אדיר המסוגל להציל אותו ולהגן עליו מפני כל הקשיים והמצקות האלה.

 


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "בפגוע צרה באדם יפנה אלינו בתפילה, בין אם שרוע הוא על צדו או רובץ או ניצב על רגליו, ואולם אך נסיר את צרתו מעליו, ימשיך בדרכו כמו מעולם לא קרא לעזרתנו בצר לו. כך ישתבחו המתהוללים באשר יעשו" (סורת יונה: 12).

Previous article Next article

Related Articles with נטית הטבע האנושי

 • ההוכחות לקיומו של אללה יתעלה

  Site Team

  המסקנה של הטבע אנושי הטהור: האדם בעל הטבע האנושי הנקי וההבנה הברורה מודע לכך, ללא צל של ספק כי כל דבר בעולם הזה

  26/04/2014 1327
 • הקדמה

  Site Team

  **הקדמה** מתחילת שחר האנושות,בני האדם מנסים להבין את הטבע,את מעמדם ביקום ואת מטרת החיים. הניסיון להגיע לאמת

  07/11/2010 2801
 • טבע האדם (אלפיטרה)

  Site Team

  האמונה באללה מושרשת בטבע האדם. כל הבריות נולדו כאשר בבסיס טבעם האמונה וההכרה בקיומו של אללה, בלי צורך לחשוב על זה

  24/11/2019 65