נתינת ארכה לחייבים

Site Team

אבו קותאדה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: (מי שירצה שאללה יפיג את צערו ביום הדין יפיג את צער מי שנתון במצוקה "

(מסופר על ידי מוסלם)

הנביא עליו השלום סיפר גם כן על איש שהקיל על האנשים: "הוא אחרי שילווה את האנשים יגיד לעבד שלו אם מצאת אחד מהם עני או אין לו כסף להחזיר את החוב, תוותר על ההלוואה שלי הלוואי שאללה יסלח לנו, אחר כך האיש הזה נפטר ואללה סלח לו "

(מסופר על ידי מוסלם)

חוזיפה ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה אמר: " המלאכים קבלו את רוחו של איש בזמן העבר ואמרו לו "האם עשית משהו טוב ?

האיש הגיב: לא

אמרו לו: נסה לזכור משהו?!

הוא אמר: " כן, אני נזכר בכך שהלוויתי את האנשים ואמרתי לעבדים שלי שיקילו על העני

הנה אללה ישתבח שמו אמר: אני סלחתי לו

(מסופר על ידי מוסלם)

 

Previous article Next article

Related Articles with נתינת ארכה לחייבים

הידיעה אללהIt's a beautiful day