סוואק

Site Teamסוואק

האדם המוסלמי משתמש בסוואק כמה פעמים ביום למען קיום הסונה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר: " אם לא היה קשה עבור האומה שלי - הייתי מורה להם להשתמש בסוואק לפני כל תפילה."

 ההשתמשות בסוואק מטהרת את הפה של האדם לפני שיתפלל לאללה ישתבח שמו ויתעלה, ועד שהריח הרעה לא תפריע למלאכים ולמתפללים אחרים.

 הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " הסוואק נחשב לנקוי לפה והפקת רצון מלפני אללה" מסופר על ידי האמאם אחמד.

Previous article Next article

Related Articles with סוואק

  • הנביא מבקש רשות מבנות הזוג

    Site Team

    אללה צדק כאשר תיאר את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באומרו "אתה בעל מוסר עצום", הנביא לא ויתר על הצדק שלו אפילו בעת

    23/01/2014 1373
הידיעה אללהIt's a beautiful day