סיכום


Site Team

ולבסוף, אנו מבקשים מאללה ישתבח שמו ויתעלה  ללמד אותנו מה שאנחנו לא יודעים וליהנות איתנו במה שידענו. אכן, אללה הוא נדיב ואונטיפול. התפילה האחרונה שלנו היא שכל השבח לאללה, ריבון העולמים והשלום על כל הנביאים והנביא מוחמד וכל חבריו ובני משפחתו.

Previous article

Related Articles with סיכום

 • האלוה ביהדות

  Site Team

  האלוה ביהדות לפי האמונה היהודית, היהודים מאמינים באל אחד, והם מאמינים שהאל ברא את הכל ללא שותף, ואין דומה לו,

  04/01/2010 12571
 • העלייה לשמים בסולם : נס קוראני יתגשם בקרוב

  Site Team

  העלייה לשמים בסולם : נס קוראני יתגשם בקרוב האם אתה מאמין קורא יקר שיבוא יום שבו תוכל לעלות על מדרגת חלל ולצאת

  13/12/2009 5314
הידיעה אללהIt's a beautiful day