ספיגת זעמן של בנות זוגו

Site Team

מתוך חוכמה ותבונה העמיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כל דבר במקומו הנכון ותמיד ידע איך לספוג את זעמן של בנות זוגו. עאאישה אמרה כשנרגזתי היה הנביא אוחז באף שלי ואומר " ייא עוייש, תאמרי אלוה מוחמד שתסלח לי את חטאי ותרחיק את זעם לבי ותגן עלי מפני הפיתויים המטעים".

Previous article Next article

Related Articles with ספיגת זעמן של בנות זוגו

 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1536
 • העיסוק בבנות הזוג

  Site Team

  למרות עיסוקיו הרבים ואחריותו הכבדה לגבי האומה האסלמית לא הזניח הנביא את בנות זוגו, עומר בן אלח'טאב אמר: "אחרי

  23/01/2014 1436
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  25/01/2014 1689
הידיעה אללהIt's a beautiful day