עבודת אללה


אבו אל אעלא אלמוודודי

כבר הראינו בפרק הקודם כי הנביא מוחמד צווה עלינו שנאמין ב:

1-  אללה לבדו אין שותף לו.

2- במלאכים של אללה

3- בספריו של אללה, ובמיוחד בקוראן

4- בנביאים של אללה, והאחרון בהם מוחמד עליו השלום

5-  ביום הדין

זה הוא יסוד האיסלאם.

קורא יקר, אם תאמין בחמשת הדברים האלה, תהיה מוסלמי ותהיה אחד המוסלימים, אך לא השלמת את אמונתך באיסלאם, האדם ישלים את האיסלאם אך ורק אם הוא נשמע לכל הדינים והצווים ... שעליהם ציווה הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום. האימונה בדבר מסויים מחייבת משמעת לו. המשמעת הזאת אחרי האימונה היא האיסלאם. הנך הודית שאללה לבדו הוא האלוה שלך, מדובר שהוא אדונך ואתה עבדו, הוא המולך בך והמצווה לך והאוסר עליך, אתה הנשמע להוראותיו  ואיסוריו, לא חורג מגבולותיו. אם תמרד בו, הנך בפשיעת היציאה על אדונך כפי שהחלטת בעצמך. גם אתה הודית שהקוראן הוא ספרו של אללה, זאת אומרת שאתה הודית כי כל דבר הבא בספר הזה הוא החוק של אללה, לכן צריך להאמין בו ולבצע את כל הוראותיו ואיסוריו. אתה הודית שמוחמד הוא שליחו של אללה, לכן צריך לך שתישמע לו. לא תשלים את האיסלאם בעוד מעשיך אינם זהים לאימונתך. ובמידת ההבדל בין האימונה שלך ומעשיך, תהיה האימונה שלך חסרה לא מושלמת.

כעת אנו מסבירים את הדרך שהנביא מוחמד צווה שנלך בה בחיים שלנו לפי רצונו של אללה, הדבר הראשון בספר הזה הוא " העבדות הכתובות".

 

Previous article Next article

Related Articles with עבודת אללה

 • ההשפעות הנפשיות והחברתיות של עבודת אללה

  Site Team

  1-        עבודת אללה יתעלה מביאה את האושר הן בעולם הזה והן בעולם הבא, אללה ישתבח שמו

  17/06/2014 1853
 • תנאי קבלת העבודה

  Site Team

  אללה מקבל את עבודת האנשים רק בשני תנאים:   •תנאי ראשון, להיות מסור בעבודה לאללה, כפי שאמר אללה: "הם לא

  11/01/2014 1792
 • השוויון באיסלאם

  Site Team

  על כן יש להבין כי מקור בני האדם הוא אחד, והוא (אדם) עליו השלום, כפי הבהיר אללה ישתבח שמו. הוא אמר בקוראן: " ישוע

  08/05/2013 1797
הידיעה אללהIt's a beautiful day