עדינות הנביא עם בנות הזוג


Site Team

התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל המוסר העצום".

יחסו של הנביא כלפי בנות הזוג היה מדהים ומרשים, עאאישה ירציה אללה אמרה: כשהנביא מתבודד עם בנות הזוג הוא נהפך לאיש המתון, הרך, הנדיב והחייכן ביותר".

Previous article Next article

Related Articles with עדינות הנביא עם בנות הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2062
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  25/01/2014 1849
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  27/01/2014 145
הידיעה אללהIt's a beautiful day