עשרת ימי חודש ד'ו אלחג'ה

Site Team

בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אין ימים שבהם  המעשים הטובים  מחובבים לאללה ישתבח שמו ויתעלה חותר מהמעשים הטובים בעשרת הימים הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה, חבריו  של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  שאלו: הוי שליח אללה, אפילו לא בג'יהאד למען אללה? הנביא מוחמד עליו השלום השיב: אפילו הג'יהאד, למעט אדם אחד הולך הלאה עם רכושו ולא חוזר עם אף דבר מזה.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)  

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על החשיבות של עשרת הימים הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש: " אשבע בשחר, ובעשרת הלילות,* ובזוג ובפרט,* האין די בשבועה זו לכל בעל  תבונה?" (סורת השחר:5-1). 

 

קורא יקר, אתה צריך להקפיד לנצל את עשרת הימים הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה במעשים הטובים כגון קריאת הקוראן, צדקה, התפילה והצום.

 

 

Previous article Next article

Related Articles with עשרת ימי חודש ד'ו אלחג'ה

הידיעה אללהIt's a beautiful day