עשרת ימי חודש ד'ו אלחג'ה

Site Team

בן עבאס ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אין ימים שבהם  המעשים הטובים  מחובבים לאללה ישתבח שמו ויתעלה חותר מהמעשים הטובים בעשרת הימים הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה, חבריו  של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  שאלו: הוי שליח אללה, אפילו לא בג'יהאד למען אללה? הנביא מוחמד עליו השלום השיב: אפילו הג'יהאד, למעט אדם אחד הולך הלאה עם רכושו ולא חוזר עם אף דבר מזה.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)  

 

אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על החשיבות של עשרת הימים הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה, אללה יתעלה אמר בקוראן הקדוש: " אשבע בשחר, ובעשרת הלילות,* ובזוג ובפרט,* האין די בשבועה זו לכל בעל  תבונה?" (סורת השחר:5-1). 

 

קורא יקר, אתה צריך להקפיד לנצל את עשרת הימים הראשונים של חודש ד'ו אלחג'ה במעשים הטובים כגון קריאת הקוראן, צדקה, התפילה והצום.

 

 

Related Articles with עשרת ימי חודש ד'ו אלחג'ה