ציות האישה לבעלה

Site Team

עבד אללה בן אבי אוופי ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה עליו ברכה ושלום אמר: " האישה לא תיחשב עמקיימת את הוראות ריבונה עד שתקיים את הוראות בעלה".

(מסופר על ידי בן מאגה)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם כן ביחס לאישה: "אם האישה התפללה חמש התפילות של היום, צמה את חודש הרמדאן, לא זנתה וצייתה לבעלה נאמר לה ביום הדין תכנסי לגן עדן מאיזה דלת את רוצה "

(מסופר על ידי את-תרמזי)

ציות האישה לבעלה הוא הסוד של הנאת המשפחה והיציבות שלה, בתנאי שיהיה הציות הזה על פי ההלכה, כלומר אם ביקש בעלה ממנה שלא תתציית לאללה אז לא תתציית לבעלה, הרי המשפחה כמו ספינה בים והבעל הוא הקברניט של הספינה, הנוסעים בספינה לא ייצלו אם לא יציתו לקברניט.

הבעל הוא מי שיחליט אחרי שיתייעץ עם בני המשפחה, אללה יתעלה אמר: "הגברים מופקדים על הנשים בתוקף כל אשר העלה  בו אללה את אלה על אלה, ובתוקף הממון שיוציאהו. הטובות הן האדוקות השמורות על הנסתר כדרך שישמור אללה, אשר לנשים אשר תחששו פן תמרודנה, הטיפו להן מוסר ופרשו מהן במשכב, והכו אותן. ואם תישמענה לכם, אל תבקשו דרך לצאת כנגדן, אללה עליון וכביר." (סורת הנשים:34).

אום סלמה ירציה אללה (אישתו של הנביא עליו ברכה ושלום)  סיפרה כי שליח אללה אמר: " אם האישה מתה ובעלה היה מרוצה ממנה הוכנסה אל גן עדן".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

תיהנה האישה הטובה מגן עדן ושביעות רצונו של אללה.

 

Previous article Next article

Related Articles with ציות האישה לבעלה

 • מעמד האישה בחברה הג'הילית (שלפני האיסלאם)

  Site Team

  לפני התגלות האיסלאם בחצי אי הערב, לא היה לנשים שום זכויות או מעמד בחברה, הנשים קופחו כל הזמן על ידי הגברים, בעידן

  13/05/2014 1663
 • מעמד האישה בחברה ההודית

  Site Team

  בספר הוודות ( קובצי הדת של הברהמים ההודים) נכתב : " ההלכה הברהמית מבדילה בין הגבר לאישה בערך האנושי, וגם כן בכל

  13/05/2014 2280
 • זכויות הבעל

  Site Team

  מספיק לציין כמה פסוקים ואימרות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כדי להראות בקיצור את זכויות הבעל על אשתו: 1-  

  17/12/2013 1470
הידיעה אללהIt's a beautiful day