שמירה על רגשות בת הזוג בעת השכיבה

Site Team

השכיבה עם בת הזוג היא מעשה משותף בין שניים שחייבים להגיע לדרגת הסיפוק העצמי וההרמוניה ההדדית מבחינה סימפטית ומבחינה מינית, לכן אסר הנביא על האיש לשכוב עם אשתו לפני שיצטחק וישתעשע עמה. הוא אמר: " אל תשכב עמה לפני שיתגלה החשק שלה בדיוק כמוך כדי לא לסיים לפני שתגיע לסיפוק, יש לחבק, לנשק, ללטף עד שתיווכח כי נוצר אצלה החשק".

הנביא שם דגש על עניין זה ואמר כי יש להבטיח שבת הזוג השיגה את התענוג שהשגת. הוא אמר " האם ישכב איש עם בת זוגו חייב להיות אמין ואילו גמר לפניה חייב להמשיך עד שהיא תחוש מסתפקת".

Previous article Next article

Related Articles with שמירה על רגשות בת הזוג בעת השכיבה

 • אהבה מחודשת לבנות הזוג

  Site Team

  למתנות יש משקל חשוב דווקא מהאהובים, לכן קבע הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בבירור " תחליפו מתנות כי הן מרחיקות את צרת

  19/01/2014 1376
 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1875
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1757
הידיעה אללהIt's a beautiful day