תפילת הלילה (תפילה הקייאם)

Site Teamאחד התפילות  הגדולה ביותר היא להתפלל בלילה החשוך, במיוחד בשליש האחרון של הלילה שבו מרגיש האדם בתחושת  השלווה, הרוגע ושלוות נפש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " היראים יסתופפו בגנים ועל פלגי מים,* נהנים מאשר חלק להם ריבונם. לפנים הם היו מיטיבים:* הם המעיטו מאוד לנום בלילות,* ועם שחר ביקשו מחילה,* ומרכושם הקצו לקבצן ולדלפון." (סורת הזורות:18-15).

 אללה יתעלה ציווה על הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום לשמור על תפילת הלילה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הוי המתעטף, עמוד בתפילה לילה שלם בקירוב,* אז מחציתו או פחות במקצת,* או יותר, וקרא את הקוראן אט אט.* הן אנו מטילים עליך דברים כבדים משקל.* שעות הלילה מגבירות את הריכוז ומקילות על קריאה נכונה,* ואילו ביום מתרוצץ אתה שעות ארוכות.* הזכר את שם ריבונך ודבק בו בכל מאודך." (סורת:המתעטף:8-1).

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "התפילה הטובה ביותר לאחר תפילת החובה היא תפילת הלילה".

( מסופר על ידי מוסלם)


 

Previous article Next article

Related Articles with תפילת הלילה (תפילה הקייאם)

 • התפילות שאינן חובה אלא שהם נוהג רצוי

  Site Team

  שתי רכיעות לפני תפילת השחר, הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : "שני רכיעות לפני

  02/10/2013 1657
 • תפילת התחנונים

  Site Team

  תפילה זו הותרה למוסלם כדי לבקש עזרה מאלוהיו יתעלה וישתבח. ושאללה ידריך אותו אל הטוב בעניין שבו מהסס, ולא יודע איפה

  05/04/2014 1611
 • איך מתפללים תפילת התחנונים

  Site Team

  להתפלל שתי רכעות. ויקרא ברכעה הראשנוה אחרי סורת הפתיחה את סורת "הכופרים". וברכעה השנייה שיקרא אחרית סורת הפתיחה

  07/04/2014 1442
הידיעה אללהIt's a beautiful day