המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה"

Site Team

זה המשפט שדרכו נכנס האדם לאסלאם (אין אלוהים מלבד אללה,ומוחמד הוא שליח אללה). זאת היא הצהרת האמונה ובסיס האסלאםכדת. כל שאר ההלכה האסלאמית מסתעפת מהמשפט הזה, ומשלימה אותו, והוא המשפט שאליו הזמינו כל השליחים שנשלחו לעמיהם. אללה אמר בפרק 21 בסוק 25 :

מעולם לא שלחנו לפניך שליח בלי שחשפנולפניו שאין אלוהים מלבד אללה, לכן עבדו אותי".ובשביל המשפט הזה בדיוק נברא העולם, העולם הזה והעולם הבא וגניהעדן והגיהינום. המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה

, זה שאין מי שנעבוד אותו, או שראוי שנעבוד אותו, מלבד אללה. להצהרה הזאת קיימים שני חלקים: החלק הראשון מכחיש את קיומו של אלוהים ואת הזכות של מישהו לכך שנעבוד אותו, "אין אלוהים". והחלק השני, "מלבד אללה", מסייג את זה ואומר שיש אלוהים אחד ויחיד ,אללה, שרק אותו ראוי שנעבוד. כל דבר שעובדים, כמו שמש, בני אדם, עצים, אבנים, ירח וכוכבים, פרות וכו', הכל בטל ומבוטל ולא ראוי שיעבדו אותו. אללה אמר בפרק 22 בפסוק 62 :

וזאת כי האלוהים הוא האמת, ואילו אלה אשרמתפללים אליהם מלבדו , הם הבל, ואללה הוא העליון הכביר

אללה הוא זה אשר אוהבים ועובדים, הוא זה אשר הלבבות מאמינים שהוא האלוהים ואוהבים אותו ומאמינים שכל האחרים אינם אלוהים.הוא אשר לו הלבבות נכנעים, מפחדים ממנו, מבקשים אותו, מסתמכים עליו, נשענים עליו, פונים אליו בעת צרה, וכל זה לא ראוי ולא מתאים אלא לאלוהים היחיד שראוי באמת לעבוד אותו,ו אשר אין עוד אלוהים אחר מלבדו, והוא אללה, האחד והיחיד. העבודה מבחינת השפה היא למעשה כניעה והתמסרות לפניו, והעבודה מבחינת הלכה כוללת כלמה שאללה אוהב ורוצה ממעשים וממלים, גלויים וסמויים, עם הרבה אהבה לבורא האחד. עשיית עבודה כלשהי למישהו חוץ מהאלה, תחשב שיתוף, ואללה אסר בתכלית האיסור את השיתוף ועבודת האלילים.אללה אמר בפרק 31 , פסוק 13:

לוקמאן הטיף לבנו מוסר ואמר לו: בני,אל תצרף שותפים לאללה. שותפים הם עוול נפשע

ובפרק 4, פסוק36 , אמר אללה:

עבדו את אללה ואל תצרפו לו שותף

כל אלה אשרזוכים לעבודה חוץ אללה, עבודתם פסולה, כמו בודהה, בראהמה, ישועעליו השלום, אלבהא, השמש, הכוכבים, הבהמות, והפסלים וכו', אף אחד מה לא ראוי להיות מושא העבודה והסגידה, מפני שכולם נבראו עלידי אללה, וכולם מוגבלים ונזקקים, וחייהם וקיומם של כולם מסתיימים ואינם יכולים לעזור לאיש או להחיות אף אחד. אללה אמר בפרק  6בפסוק 19 :

אמור, אללה הוא אחד, ואני לא מחויב לשותפים שתצרפולו". כל דבר מלבד אללה, הוא ברוא, מוגבל, חלש, נזקק , ומי שאלה הםתכונותיו אינו ראוי להיות מושא העבודה והסגידה. איך תעבדו את מישצריך כל יום לשירותים ובסופו של דבר מת וחייו מסתיימים

אללה אמר בפרק 39 פסוק 66 : "תעבוד רק את אללה, ותהיה מהמודים".השיקוצים אשר מהווים מושא העבודה והסגידה מלבד אללה אצל חלק מהאנשים, עבודתם אינם צו מהשמיים, אלא פרי דמיונות האדם ותוצאה של הבורות. האדם הוא זה אשר "האדיר" את כוחם בדמיונו ועבד אותם,וכל העניין בשקר, בטעות ובסטייה. מי שעושה דבר כזה נותן זכות למישאין לו כל זכות, ובמקום לעבוד את הבורא הם עובדים את הברואים.אללה אמר בפרק 2, פסוק 21 :

הוי האנשים, עבוד את ריבונכם אשרברא אתכם

אין אלוהים מלבד אללה! כפירה בכל השיקוצים אשר עובדים מלבד אללה, ויהיו אשר יהיו שמותיהם. האמונה מלאה רק באללה, ורק אותו ראוי לעבוד בכניעה והתמסרות. אללה אמר בפרק 2 פסוק 256 :

כל הכופר בשיקוצים ומאמין באללה, יזכה לאחוז ביתד איתן ויציב אשר לאיעקר , ואללה קשוב ויודע

והיתד האיתן הוא העדות ש"אין אלוהים מלבד אללה, שיש בה חיובושלילה. "אין אלוהים", זה שלילת קיומו של אלוהים כלשהו מלבד הריבון הכל יכול שמוזכר במילה שחותמת את העדות הזאת...אללה!

העדות הזאת, אשר נאמרת בלשון ונשמרת כאמונה בלב, שלא צריך להיות בנוסף לאללה אף אלוהים אחר, אף ריבון אשר עובדים אותו או סוגדים לו, כי הרי מלבד אללה כל השאר הם רק ברואים. אללה אמר בפרק 3 פסוק 154 :

הדברים כולם בידי אללה

הרי הוא הבורא,והמארגן והמסדיר והשליט הכל יכול.

"אין אלוהים מלבד אללה", היא גם הכחשת עבודת הברואים וחיזוק עבודת האלוהים האחד והיחיד. ההתכחשות לבקשות ולתחנונים ולהתרפסות לפני ברואים מוגבלים.

העדות כי "אין אלוהים מלבד אללה" היא גם המשפט הכי עצום והכי בסיסי בכל העולם. כל הנביאים וכל השליחים הזמינו את העמים שלהם להכיר את המשפט הזה ולהאמין בו ולחיות על פיו. כדי שכל אדם ידע מהיכן הוא בא, לאן הוא הולך, ולפני מי הוא עתיד לתת את הדין והחשבון.אללה אמר בפרק 21 בפסוק 25 :

מעולם לא שלחנו לפניך שליח מבלי שחשפנו לפניו שאין אלוהים מלבד אללה, לכן עבדו אותי


Previous article Next article

Related Articles with המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה"

 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-2)

  Site Team

  מהאמונה באללה גם הוודאות המוחלטת בכך שאללה לבדו הוא זה שצריכים כולם לעבוד, בכל דרך, בכל אופן, ואין עוד מלבדו, בשום

  25/11/2019 262
 • ההוכחות הספרותיות

  Site Team

  ההוכחות הללו הן מה שהגיע אלינו מהספרים הקדושים אשר הוריד אללה אל שליחיו, אשר כולם הגיעו לאותה המסקנה שאללה קיים

  24/11/2019 252
 • המשמעות של ייחוד אללה

  Site Team

  זהו המשפט של היחוד של אללה, בשל תפיסה זו אללה ברא את היצירה וברא גם את האש וגן העדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר

  04/06/2014 1665
הידיעה אללהIt's a beautiful day