• האמונה באללה - חלק שני

  Site Team

  כך ניתן להסיק, שהכפירה בקיומו של אללה, היא למעשה סטייה שלהשכל הישר. אם האדם, אשר מאופיין בשכלו והבנתו ותפיסתו

  21/11/2019 276
 • האמונה באללה

  Site Team

  מבסיסי האמונה באללה, היא האמונה המלאה והגמורה בקיומו ונוכחותו של אללה, ובכך שהוא הבורא היחיד לכל מה שביקום, וזה

  21/11/2019 266
הידיעה אללהIt's a beautiful day