• המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום אמר:

  09/12/2019 338
 • הגיהינום: האיום של אללה

  Site Team

  הגיהינום: האיום של אללה הגיהינום הוא המשכן של הכופרים, הפושעים, האיום והעונש שאללה הכין לאלו שכפרו בו ובאותות שלו,

  09/12/2019 304
 • המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה"

  Site Team

  זה המשפט שדרכו נכנס האדם לאסלאם (אין אלוהים מלבד אללה,ומוחמד הוא שליח אללה). זאת היא הצהרת האמונה ובסיס האסלאםכדת.

  03/12/2019 328
 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-4)

  Site Team

  היקום הרחב הזה, וכל מה שהוא כולל, שמשות, ירחים, כוכבים, מים, חיות, הכל מורכב מאטומים, והכל נמצא בהרמוניה ובארגון

  03/12/2019 292
 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-3)

  Site Team

  מדוגמאות השיתוף באללה: אללה אסר לקרוא למתים שבקברים ולבקש מהם טובות הנאה ועזרה, ולמשש את קברם כדי להתקרב אליהם או

  03/12/2019 281
 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-2)

  Site Team

  מהאמונה באללה גם הוודאות המוחלטת בכך שאללה לבדו הוא זה שצריכים כולם לעבוד, בכל דרך, בכל אופן, ואין עוד מלבדו, בשום

  25/11/2019 343
 • דוגמאות מהאמונה באללה (4-1)

  Site Team

  מהאמונה באללה, ישנה הוודאות המוחלטת שאללה הוא הריבון היחיד לכל דבר ואין ריבון מלבדו. אללה אמר בקוראן, בפרק 78 פסוק

  25/11/2019 323
 • טבע האדם (אלפיטרה)

  Site Team

  האמונה באללה מושרשת בטבע האדם. כל הבריות נולדו כאשר בבסיס טבעם האמונה וההכרה בקיומו של אללה, בלי צורך לחשוב על זה

  24/11/2019 318
 • ההוכחות הספרותיות

  Site Team

  ההוכחות הללו הן מה שהגיע אלינו מהספרים הקדושים אשר הוריד אללה אל שליחיו, אשר כולם הגיעו לאותה המסקנה שאללה קיים

  24/11/2019 345
הידיעה אללהIt's a beautiful day