האדם ... היצור המוזר


Site Team

Article translated to : العربية Русский

האדם ... היצור המוזר

 

האם חשבת פעם להבחין בגוף שלך ושאלת את עצמך ממה הוא מורכב, פשוט ממים ואבק!! אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " בעצמכם, האם לא תבחינו ? " (סורת הזורות: 21 )

 האדם הוא היצור המורכב ביותר על פני הארץ, המחקרים הרפואיים גילו עובדות מדהימות שמעידות על גדולתו של אללה הבורא יתברך ויתעלה, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " בעצמכם, האם לא תבחינו ? " (סורת הזורות: 21 ).

גופו של אדם מורכב ממספר רב של מכשירים החשוב ביותר מהם הלב. הלב הוא המכשיר המוזר ביותר בגופו של האדם. הלב מתיז בכל יום יותר מ- 8000 ליטרים של דם, ישנם במוח של האדם יותר ממאת אלפים תאים!! שעובדים לפי מערכת מדויקת יותר, בעינו של האדם ישנם מיליונים של קולטני אור, בכל אוזן ישנם יותר משלושים אלף תאי שמע!! ישנם יותר מ- 25 מיליארדים של תאי הדם הדומים ויותר מ- 25 אלף מיליונים של לוקוציטים.

בקיבה של האדם ישנם יותר מאלף מיליון תאים! בלשון ישנם יותר מתשעה אלפים של פטמות הטעם, האדם נושם בכל יום יותר מ 25 אלפים פעמים שבמהלכן שואב יותר מ 180 אלף ליטרים של אוויר!!

אלה הם עובדות בלתי מסתיימות ומספרים עצומים שאי אפשר לדמיין, אללה ישתבח שמו הכפיף לאדם את כל הדברים האלה למען נוחתו ולחיות חיים טובים, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " אשר עשה יפה כל דבר אשר ברא, והתחיל מטין את בריאת האדם " (סורת ההשתחוויה: 7).

מידע הביולוגיה הופיע לאחר שגילה האדם את הסודות של האורגניזים הן בקרב בני האדם והן בקרב בעלי החיים. העובדה הקבועה שמדעני הביולוגיה מדגישים היא שאין חיים ללא מים!!המים מהווים אחוז נכבד בהרכב של התא החי של כל אורגניזם. העדר המים, העבודה של התאים האלה תלויה במים מכיוון שהמים נחשבים למונע של התגובות הכימיות בתוך גופם של בני האדם ובעלי החיים וצמחים. המדענים מדגשים כי החיים החילו מהמים, ספרו של אללה יתעלה מדגיש לנו את העובדה הזאת ומחזיר את כל צורות החיים למים, אללה יתעלה אומר:  "האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו ? " (סורת הנביאים: 30).

אללה יתעלה דיווח לנו גם כן בספרו הנשגב על תחילת בריאת בעלי החיים ואמר שנוצרו מן המים: " ואללה ברא כל יצור מן המים. יש בהם הזוחלים על גחונם, ויש הולכים על שתיים והולכים על ארבע. אללה בורא את כל שיחפוץ, כי אללה הוא כל –יכול " ( סורת האור: 45).

כאשר יורדים הגשמים על האדמה היבשה שלא נראה בה כל מראה של חיים אז מופיעות צורות החיים השונות כמו צמחים, חרקים ובעלי החיים ועוד. אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב " אללה הוריד מן השמים מים והחיה בהם את האדמה לאחר שנשמה. בזאת צפון אות לאנשים קשובים ." ( סורת הדבורה: 65).

המדענים אומרים היום שיש עקבות של מים על הכוכב המאדים הדבר שמוביל אותם להאמין שאפשר למצוא חיים פרימיטיביים על פני הכוכב הזה..

העובדה המדעית הוודאית היא שבכל מקום שיש בו ים יש חיים, גופו של האדם למשל מורכב ממים, מנירלים ומתכות למחצה. המים מהווים שלישים מכלל גופו של האדם!! השליש האחר מורכב מחומרים יבשים הנמצאים בעפר ומים " טין" .

המדענים בדקו את הרכיבים של גופו של האדם והאלמנטים החיוניים שלו, המדענים מצאו שגופו של האדם מורכב בעיקר מהמים שמהווים שלישים מכלל גופו !! וכאן אנו זוכרים את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה " "האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו ? " (סורת הנביאים: 30). אבל מה לגבי שאר הרכיבים של גוף האדם? הרכיבים האלה הם בדיוק אותם רכיבים שנמצאים בעפר, הרכיבים של גוף האדם הם פחמן, כלור, זרחן, גופרית, סידן וברזל ... ועוד, כל החומרים האלה נמצאים בעפר האדמה הדבר שנחשב להוכחה מדעית שהאדם נוצר מעפר.

האדם נחשב לאחד היצורים המורכבים ביותר על פני כדור הארץ. גופו של האדם מכיל טריליונים של תאים, התא האחד דומה למחשב מדויק מאוד, התאים האלה עובדים בתיאום והרמוניה ללא כל פגם או הפרעה, וזה אחד מרחמיו של אללה יתעלה, האם לא ראוי להשתחוות ולשבח את אללה הבורא?

אללה יתברך ויתעלה פונה לאתאיסטים שאינם מאמינים בחיים שלאחר המוות: " הוי האנשים, אם אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררוכם לחיים, הנה אנו בראנו אתכם מעפר, אחר מטיפת זרע, אחר מדם מעובה, אחר מפיסת בשר, בין אם מוגמרת ובין אם לא –כך נבהיר לכם זאת. " (סורת העליה לרגל: 5 ). אללה יתעלה מדווח לנו בקוראן הקדוש על בריאת בני האדם: " אחד מאותותיו הוא שברא אתכם מעפר, ולאחר מכן הייתם לבשר ודם ונפוצותם " (סורת בני ביזנטיון: 20( .

כאשר מתערב המים בעפר נוצר הטין, וזה הוא המקור של האדם, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " בראנו את האדם מתמצית נוזל, מטין " (סורת המאמינים: 12 ) וכאן אנו זוכרים הפסוק הקוראני שבו דיווח לנו אללה יתעלה על יצירת האדם מהמים: " והוא אשר ברא מן המים אדם, ונתן לו בית אב וחותנים וגיסים. ריבונך כל-יכול " (סורת הפורקן: 54).

לפיכך, האחוז של המים בגופו של האדם מגיע לשני שלישים בערך. בעוד שהאחוז של העפר מגיע לשליש אחד, הפסוקים הקוראניים מדגישים את העובדות האלה, הקוראן הקדוש נותן לנו את הפרטים המדויקים לגבי בריאתו של האדם, הקוראן הקדוש מדווח לנו גם על השלבים של בריאת האדם והתפתחותו בבטן אמו באופן שתואם למסקנות של המידע המודרני, המידע הוכיח שהאדם עובר בשלבים בעודו בבטן אמו, וזה מה שאללה יתעלה דווח לנו בקוראן הקדוש: " הן הוא ברא אתכם שלב אחר שלב " (סורת נוח: 14).

בעבר חשבו שהתהליך של יצירת העובר בבטן אמו הוא תהליך מתמשך, אלא לאחר התפתחות המידע, המדענים נכחו לדעת שישנם תהליכים רצופים של היצריה על פי שלבים מוגדרים וסדר מדויק וזה מה שאללה יתעלה דווח לנו עליו בקוראן הקדוש: " הוא ברא אתכם מתוך נפש יחידה, ואחר יצר מתוכה בת זוג, והוריד לכם מקנה ממרומים, זכר ונקבה, שמונה, הוא בורא אתכם בבטן אמכם, בריאה אחר בריאה, בתוככי שלושה מדורי אפלולית. זהו אללה ריבונכם. לו המלכות ואין אלוה מבלעדיו... " (סורת החבורות: 6).

השבח לאללה! המוח של היצור המוזר הזה מכיל יותר מטריליון תאי עצב, יש ליצור המוזר הזה  כשרונות רבות של פקחות, התפתחות, שליטה ובקרה על כדור הארץ. היצור הזה עלה לירח והגיע לכוכב מאדים, ויכל לנצל את אוצרות האדמה, היצור המוזר הזה הוא מים ועפר!

Previous article Next article

Related Articles with האדם ... היצור המוזר

 • היצור הראשון בעולם המוחשי

  Site Team

  כל עוד והידע של האדם וההבנה שלו מוגבלים בעולם המוחשי שבו חיים בני האדם, אז אין צורך להבין את העולם הבלתי נראה למעט

  27/04/2014 1770
 • ממה נברא האדם?

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר כי האדם נברא מזרע של הגבר נכנס לביצה של האישה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"

  03/05/2014 1785
 • מי הוא האדם?

  Site Team

  האדם הוא היצור שאללה יתעלה ברא אותו בצורה הטובה ביותר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בן אדם, מה הדיחך

  01/05/2014 1736
הידיעה אללהIt's a beautiful day