האם אללה ברא את הרע ?


Yousef Estes

האם אללה ברא את הרע ?

האם אללה טוב ,חביב וצודק?

אם כן, מאיין באו הרשע, השנאה והעוול ?

אללה ישתבח שמו מדווח לנו כי הוא טוב, חביב וצודק בכל העניינים. הוא מדווח לנו גם כן כי החיים בתור מבחן, והוא אשר ברא כל מה שקיים וברא גם כן כל מה שיקרה, לכן אמר אללה בקוראן הקדוש כי הוא ברא את הרשע : "למרות שהוא לא רע" אלא שהוא משתמש בזה כמבחן עבורנו.

איפה הצדק מאנשים שמשחיתים  על האדמה, וחיים לעשורים ארוכים בפאר ועושר דרך רווחים בלתי חוקיים ומתים מבלי שיוענשו על מעשיהם ?

אללה נותן לנו תשובה ברורה לשאלה זו בקוראן, הוא  הבהיר לנו את על העונש שמחכה לרשעים, הוא אומר : "הם יתענגו בעולם הזה ואחר כך יוחזרו אלינו, ואז נטעימם את העונש הקשה, כי כפרו" ( סורת יונס : 70 ) .

הוא אומר גם : "ביום ההוא ייצאו האנשים קבוצות קבוצות, למען יעמדו על תוצאות מעשיהם, כל העושה טוב, ולו כמשקל גרגיר, יחזה בו, וכל העושה רע, ולו כמשקל גרגיר, בו יחזה" (סורת רעש האדמה :   6 – 8 )

אללה ישתבח שמו הזהיר גם את האנשים מדרך של הרע הוא אומר : "הסבורים האנשים כי נקל עליהם להיות מאמינים ללא בחינת אימונתם? * הרי כבר ניסינו את אשר לפניהם, ואללה יודע מי מהם דובר אמת ויודע מי מהם משקרים? * האם סבורים עושי הרע כי יעלה בידם לחמוק מאתנו? זהו שיפוט מעוות.* כל המצפה להיפגש עם אללה, הנה בוא יבוא המועד אשר קבע אללה, הוא השומע והיודע * הקם להיאבק, קם רק למען עצמו, כי אללה אינו נזקק לשוכני העולמים * המאמינים והעושים את הטוב, מצלח להם ונגמול להם על כל הטוב אשר עשו..*  ציווינו על האדם לגמול חסד עם הוריו, אך אם ירחקו בך שניהם לצרף לי שותפים אשר אינך יודע דבר עליהם, אל תישמע להם, לבסוף תוחזרו אלי ,ואז אודיע לכם את אשר עשיתם * המאמינים והעושים את הטוב, אותם נכניס עם הישרים * בין האנשים יש אומרים, אנו מאמינים באללה, ואולם בהיפגעם בשל האמונה באללה, יכבידו עליהם רדיפות האנשים כמו היו עונש מאללה, ואולם בבוא ניצחון מעם ריבונך, יגידו, עמכם אנו, האם לא ייטיב אלה לדעת את הצפון בלבם של שוכני העולמים * אללה יודע מי הם המאמינים, ויודע מי הם המתחסדים" ( סורת העכביש : 2 – 11 ) .

התגמול והעונש בהחלט הם חלק קבוע מהחיים בעולם הבא, האנשים שסובלים בעולם הזה אשר עושים את המעשים הטובים והקרבות ושומרים על האמונה שלהם, אלה יהיה התגמול שלהם גדול בהרבה בעולם הבא והתגמול הזה לא יהיה זמני אלא תגמול נצחי, והאנשים שמשחיתים בעולם ועושים את המעשים האסורים כפגיעה באנשים ועשיית הרשע וההרס, נראה להם שהם נמלטו מהעונש בעולם הזה, אלא שיראו תוצאת מעשיהם בעולם הבא ויוענשו על כך.

ובקשר העוול ולקיפוח אללה ישתבח שמו אסר אותם אפילו על עצמו על עצמו ושנא שאדם יקפח  את אחיו,  למרות שיש לו הכוח המוחלט לכל הדברים, שהוא רוצה, הוא ברא את המחלה, הנכות, המוות, וברא גם כן את העוול כדי לבחון כל אחד ואחת מאותנו על מעשיו.

Previous article Next article

Related Articles with האם אללה ברא את הרע ?

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2553
 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 1499
 • הזכאים לקבל זכאת

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה קבע לנו בספרו הנשגב את אלה אשר זכאים לקבל זכאת, אללה יתעלה אומר " כספי הצדקה נועדו רק לעניים

  15/06/2014 2187
הידיעה אללהIt's a beautiful day