ההשפעה של המילם הטובות


Site Team

Article translated to : العربية Русский

ההשפעה של המילם הטובות

זה מחקר חדש שמדגיש את ההשפעה הגדולה של המילה הטובה או המילה הרעה על האחרים. המדענים גילו איזור במוח האחראי על הזיכרונות המכאיבים, קוראים בואו לקרוא... 

ישנם הרבה אנשים שאינם יודעים את ההשפעה של מילה על האחרים, המילה הטובה עשויה להיות סיבה להחלמת אדם או שמחתו של אחר. בעוד שהמילה הרעה עלולה להיות סיבה לפגיעה באנשים אחרים באופן שמכאיב להם יותר ממכות !! הדבר שדחף אותי לכתוב את המאמר הזה הוא המחקר שקראתי לאחרונה בעניין השפעתה של המילה הרעה שנערך על ידי מדענים אמריקנים, אבל, לפני שנדבר על תוצאות המחקר הזה שפורסם בכתב עת "המידע הנפשי", אני רוצה שתיזכרו איתי בפסוק קוראני שמדבר על ההשפעה של המילה:

אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: "הלא תראה למה המשיל אללה את האמרה הטובה: לאילן נאה ששורשו נטועים איתן וצמרתו נישאת השמימה, * ואת פריו ייתן תמיד בעתו ברשות רעבונו. אללה ימשול משלים לאנשים למען יזכרו. * האמרה הקלוקלת נמשלה לאילן קלוקל שנעקר מעל פני האדמה באין לו חוסן ." (סורת אברהם: 26-24(

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי יכול להיות שהאדם יוציא מילה טובה והיא תהיה הסיבה להיכנסו לגן עדן, ובאותו זמן יכול להיות שהאדם יוציא מילה רעה ותהיה היא הסיבה להיכנסו לכיהנום .

משמעות הדבר כי האדם המאמין חייב להיות זהיר במילים שלו וצריך לבחור תמיד במילה הטובה מכיוון שיש השפעה גדולה למילה על האדם. החוקרים אמרו - באתר של - BBC כי האמירה "המקל והאבן עשויים לשבור את העצמות בעוד שהמלים לא מזיקות " אינה כינה, כי הזכרונות המכאיבות הקשורים לחוויות הרגשיות מכאיבים יותר מאלה הקשורים לכאב הפיזי.

החוקרים שעסקו במחקר הזה אמרו כי השינויים שחלים במוח אשר מאפשרים לנו לעבוד במסגרת קולקטיבית יכולים להיות מפתח להבנת את זה, במהלך המחקר, המדענים ביקשו ממדגם המחקר - קבוצה של סטודנטים מתנדבים – לכתוב את חוויותהם המכאיבות מבחינה פיזית ורגשית, ולאחר מכן נערך להם מבחן שכלי קשה אחרי שכתבו את החוויות שלהם בזמן קצר.

העיקרון הבסיסי של המחקר הזה הוא שככל החוויה של התלמיד מכאיבה יותר ככל שתוצאותיה במבחן היו רעות. התוצאות היו טובות כאשר זכרו את החוויות של הכאב הפיזי יותר מחוויות הכאב הרגשי. החוקר שנסנג זין מאוניברסיטת בורדו במדינת אנדיאנה האמריקנית אמר שקשה להחיות את הזכרון של הכאב הפיזי בהשוואה לכאב הרגשי והחברתי.

חלק מהמוח אחראי על החוויות והמילים המכאיבות של האדם, החלק הזה הוא קליפת המוח שמבצעת תהליכים מורכבים כמו החשיבה, התפיסה והשפה, החלק הזה משפר את היכולת של האדם להתסתגל לקבוצות ותרביות, החלק הזה אחראי על התגובה לכאב הקשור לחברה.

מיכל הוגסמן המומחה בפסיכולוגיה של הילדים בגרמניה סבור שישנם כמה חלקים במוח שעוסקים בכאב הרגשי שמשפיע לטווח ארוך, זאת אומרת שאפשר לראות את הפצעים והחבורות במקרה של הכאב הפיזי בעוד שהכאב הרגשי גורם לחרדה ופחד. אם כמה תלמידים אמרו לחבר שלהם שיתקיפו אותו לאחר סיום שעות הלימודים אז ירגיש בפחד וחרדה  גדולים יותר ממה שעלול לקרות לו

מה הן התועלות שאנו מפיקים מהתוצאות האלה

מחקרים מסוג זה שנערכו על ידי אנשים שאינם מוסלמים מדגשים את הכנות של שליחות האיסלאם. אללה יתעלה הורה לנו לבחור את המילים הטובות שלא לפגוע באחרים, ולהשפיע חיובית על האחרים, הפסוקים האלה מעידים על כך.אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " אמירת דברים של דרך ארץ ומחילה טובות מצדקה המלווה בפגיעה, ואללה הוא בלתי תלוי ושקול דעת " (סורת הפרה: 263 ), אללה יתעלה אומר גם:
" ורחקו מדבר שקר " ( סורת העלייה לרגל: 30), אללה יתעלה הורה לנו לקרוא לאנשים ולהתווכח עמם בצורה הטוב הביותר, הוא הורה לנו גם לבחור במילים שלנו כדי שנוכל להשאיר רושם חיובי על דת האיסלאם, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב:
" קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו, והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך " ( סורת הדבורה: 125.(

מחקר כזה צריך להגביר את הידיעה שלנו במידת ההשפעה של המילה הטובה, המילה הטוב היא צדקה כפי שדיווח לנו הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום. קוראים יקרים, תבחינו איתי איך קדם אללה יתעלה את המילה הטובה על התפילה שהיא עמוד התווך של הדת בדברו לבני ישראל: " כרתנו ברית עם בני ישראל: לא תעבדו אלא את אללה, וגמלו חסד עם אביכם ואמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים, ואמרו דברי נועם לבריות, וקיימו את התפילה ותנו זכאת. לאחר מכן פניתם עורף, חוץ ממתי מעט, ונותרתם קשי עורף " ( סורת הפרה: 83).

 

 

Previous article Next article

Related Articles with ההשפעה של המילם הטובות

הידיעה אללהIt's a beautiful day